Vi gör det enklare för dig att vara expert på de varor och tjänster som du ska upphandla just nu!
Här kan du boka en oberoende expert. Vi erbjuder kunskaper inom ett stort antal upphandlingsområden.

 

 


Registrera dig här
 
Våra expertområden

Vi erbjuder expertkunskaper inom ett stort antal områden. Upphandlare får genom Expertcentralen tillgång till stora mängder kunskap och erfarenhet av de varor och tjänster som upphandlas inom offentlig sektor.
Nedan följer några exempel på områden vi kan hjälpa till inom.

Bank & försäkring

IT & kommunikation

Fordon

Vård & omsorg

Utbildning & lärande

Fastighet & teknik

Energi

Ledning & administration